AVG en Privacy

Algemeen
Vanaf 25 mei 2018 is de AVG ter bescherming van privacy en persoonsgegevens van kracht. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Ook ik heb deze verplichting. De website jokegunter.nl moet voldoen aan de nieuwe eisen.

Op de website vraagt Joke Gunter, de enige eigenaar en beheerder van deze site, bij reacties om uw naam, het e-mailadres en de eventuele URL van een website. Door een reactie achter te laten wordt voor de beheerder ook uw IP adres zichtbaar. Indien gewenst kan door middel daarvan uw locatie worden achterhaald. Echter, Joke Gunter heeft daarin geen enkele interesse. Haar enige interesse gaat uit naar dat wat er tijdens het schrijven en fotograferen in haar eigen hoofd omgaat en wat u als lezer of kijker daarvan vindt. Niets meer en niets minder. Wanneer u reageert, gaat u er automatische mee akkoord dat JouwWeb deze gegevens opslaat.

De beheerder van de website
Joke Gunter is de beheerder van deze website en de enige die in kan loggen. Derhalve is zij dus ook de enige die bovenstaande gegevens kan inzien. Het administratiegedeelte van dit blog is beschermd met een ‘sterk’ wachtwoord en derhalve niet toegankelijk voor derden.

Verzamelen van data
JouwWeb verzamelt automatisch gegevens omtrent bezoekersaantallen, paginaviews, land van herkomst en houdt daarvan statistieken bij. Joke Gunter kan die optie, jammer genoeg, niet uitzetten. Wel kan zij u beloven dat zij deze statistieken voor geen enkel doeleinde gaat gebruiken.

Datalekken
Ondanks dat Joke Gunter een ’sterk’ wachtwoord heeft ingesteld en de kans relatief klein is, kan het zijn dat deze website ooit gehackt wordt. Mocht het echter wel gebeuren, dan zal u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Gegevens bewaren
U dient er rekening mee te houden dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel van verwerking. Als Joke Gunter deze website afsluit worden alle gegevens verwijderd.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Alleen op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de beheerder van deze website doorbroken worden.

Reactie verwijderen?
Hebt u spijt van een op mijn website achtergelaten reactie? U kunt Joke Gunter door middel van het contactformulier daarover berichten. Graag duidelijk aangeven om welke reactie het gaat en vermeld a.u.b. uw naam, het e-mailadres en de datum. Joke Gunter zal de betreffende reactie desgewenst zo snel mogelijk aanpassen of zelfs geheel verwijderen.

Vraag of klacht
Hebt u een serieuze klacht of een vraag? Dan wil Joke Gunter hierover graag met u in gesprek. U kunt daarvoor eveneens het contactformulier gebruiken.